zondag 27 september 2009

God's Geest verkondigen - 26e zondag door het jaar - 26 september 2009 (lector + kwd)

Goede God,
Laat mij inzien dat niet zozeer de positie of de voorrechten van mensen de maatstaf zijn of ze erbij horen of iets mogen doen, maar hun handelen en de kwaliteit ervan. Laat mij inzien dat wanneer de blijde boodschap wordt geleefd, dat echte vermeerdering en rijkdom oplevert.
Amen.

Wie jullie een beker water
te drinken geeft omdat
jullie bij Christus horen,
die zal zeker
beloond worden.'
[Mc 9, 41]

zaterdag 19 september 2009

Vredeszondag - 25e zondag door het jaar - 19 september 2009

Goede God,
In de stilte van dit moment zoek ik U. Kom mij tegemoet, bekleed mij met Uw vrede, Uw barmhartigheid, met Uw liefde voor mensen. Kom mij tegemoet en geef mij de ogen van een kind, open en onbevangen - opdat vrede groeien kan.
Amen.

Naar een nieuw klimaat van vrede!

maandag 14 september 2009

Jezus' kruis opnemen - 24e zondag door het jaar/ziekenzondag - 12 september 2009 (kinderwoorddienst)

Goede God,
U bent heel dichtbij God, maar het is zo moeilijk om daarop ook te vertrouwen omdat ik het niet altijd voelen kan. geef mij nieuwe ogen en een open hart, opdat ik steviger in het leven sta.
Amen.
Wie zeggen de mensen dat ik ben? (Marcus 8, 28)

zondag 6 september 2009

Effeta: Ga open - 23e zondag door het jaar - 5 september 2009 (lector)

Liefdevolle God,
Uw woorden van liefde en trouw raken mij. Mijn hart wil ik openen voor mijn naasten, opdat Uw woord kan werken door mijn woorden en dagen. Help mij daarbij.
Amen.

Jezus zei: 'Effata!',
Wat betekent: 'Ga open!' (Mc 7, 34)