dinsdag 24 november 2009

Christus Koning - 22 november 2009

God,
U wekt in mij het verlangen naar Vrede. Zo kan ik mijn steentje bijdragen aan vrede voor anderen. Overkom mij, opdat het visioen waarmee Jezus leefde mij richting geeft in het dagelijks leven.
Amen.

Mijn Koninkrijk is niet van hier (Joh. 18, 37)

zondag 15 november 2009

Door de 'winter' komen - 33e zondag (Radbout) door het jaar - 15 november 2009

Trouwe God,
Schenk ons de openheid om steeds opnieuw ons in te zetten voor de opbouw van Uw rijk.
amen.


Velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken. (Daniƫl 12, 2)

zondag 8 november 2009

Jezelf weggeven - 32e zondag (Willibrord) door het jaar - 7 november 2009 (kwd)

Heer'
Mijn God, ik ben dankbaar dat ik hier bij U kan zijn, met anderen die in U geloven. Spreek tot mijn hart, en ik ga open voor Uw liefde.
Amen.

'Ik verzeker jullie, die arme weduwe gooide meer in de offerkist dan alle anderen.' (Marcus 12, 43)

zondag 1 november 2009

Allerheiligen - 1 november 2009 (lector)

Goede God,

In al mijn onafheid roep ik tot U. Mijn honger en dorst naar gerechtigheid, mijn tranen om alle onrecht en pijn - alles breng ik bij U, God. Omgeef mij met Uw liefde, genees mij, maak mij heel, zodat ik kan meewerken aan Uw Rijk, Uw liefde kan doorgeven aan anderen.
Amen.