zondag 31 mei 2009

Pinksteren - 31 mei 2009

Goede god,
Blaas mij vandaag een goede geest in. Een geest die luistert achter de woorden en niet te snel oordeelt. Een geest die samenbindt en niet verdeelt. Een geest die weet te vergeven en niet kwaad met kwaad betaald zet.
Amen.

dinsdag 26 mei 2009

In afwachting van de Heilige Geest - 7e zondag van Pasen - 24 mei 2009

Goede God,

Jezus zegt biddend tot zijn Vader: 'Zolang Ik bij hen was, heb Ik hen bewaard en heb Ik over hen gewaakt'.

Moge ook ik in navolging van Uw Zoon mensen bewaren en over hen waken, hen behoeden en nooit laten vallen. moge Uw Geest mij daarbij helpen.
Amen.

Johannes 17, 17-18: Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

donderdag 21 mei 2009

Gaat heen, onderwijst alle volkeren - Hemelvaart - 21 mei 2009

God,
Ik dank U voor Uw gaven. Laat ze voor mij tot kracht zijn, dat ik Uw woord kan spreken, dat ik kan gaan op de weg die Uw Zoon ons heeft gewezen. Dat Uw Rijk komt, door Jezus Christus, Uw Zonn.
Amen.

21/5/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden

Gebed van de Kleine Theresia van Lisieux

13/5/2009 - Posted in Heiligen
Moge er vandaag vrede in je zijn. Moge je op God vertrouwen dat je precies bent waar je zou moeten zijn. Moge je nooit de oneindige potentie vergeten die uit vertrouwen is geboren. Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen. Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent. Laat deze aanwezigheid zich tot in je botten verankeren en je ziel de vrijheid gunnen om te zingen, te dansen, te danken en lief te hebben. Het is daar voor ons allemaal.
(bij wensbrief WVDE - Canada)

Elkaar liefhebben - 6e zondag van Pasen - 17 mei 2009

17/5/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden
Verwonderd en dankbaar dat God mij liefheeft luister ik naar Jezus. Deze liefde geeft me de kracht om te geloven, dat Jezus mij nodig heeft. Mag deze liefde de bron zijn, waaruit ik leef, met vriend en vreemde.

Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen die ontzag voor Hem heeft en rechtvaardig handelt. (Handelingen 10, 34-35)

zondag 10 mei 2009

God's wijnranken - 5e zondag van Pasen - 9 mei 2009 (Kinderwoorddienst)

Lieve Jezus, (na de Eucharistie)
Nu wij zo verbonden zijn in deze innige ontmoeting, nu verlang ik dat deze band zal blijven en dat ik allen mag ontmoeten in het licht van deze verbondenheid.
Amen.

Dit is Zijn gebod; dat we geloven in de naam van Zijn zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben.

10/5/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden

zondag 3 mei 2009

Kind van God - Roepingenzondag - 3 mei 2009 (lector)

Meditatie van Henri Nouwen:
Het allerbelangsrijkste is dat je de stem van God hoort, die je zegt dat jij een geliefd kind van Hem bent. En dat je dat kunt geloven. En dat je dan ook die stem hoort weerklinken in de ander, die óók een geliefd kind van God is. Samen ben je dan in staat om in vrede te leven, ondanks de verschillen die er zijn.
Ben jij ook in staat die stem te horen?
Kan ik mij zo openen dat ik mij werkelijk geroepen weet als geliefd kind van God?

Door Niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. (Handelingen 4, 12)

3/5/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden