zondag 3 mei 2009

Kind van God - Roepingenzondag - 3 mei 2009 (lector)

Meditatie van Henri Nouwen:
Het allerbelangsrijkste is dat je de stem van God hoort, die je zegt dat jij een geliefd kind van Hem bent. En dat je dat kunt geloven. En dat je dan ook die stem hoort weerklinken in de ander, die óók een geliefd kind van God is. Samen ben je dan in staat om in vrede te leven, ondanks de verschillen die er zijn.
Ben jij ook in staat die stem te horen?
Kan ik mij zo openen dat ik mij werkelijk geroepen weet als geliefd kind van God?

Door Niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. (Handelingen 4, 12)

3/5/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten