vrijdag 5 juni 2009

Gebed tot O.L. Vrouwe van Smarten te Panningen (L)

Allerheiligste en krachtige Maagd Maria, Moeder van God en ook mijn Moeder, die hier uin Uwe beeltenis als de Moeder van Smarten bijzonder wordt vereerd. Die in Uw Smarten de goddelijke Verlosser altijd nabij zijt geweest, wil mij aanhoren. Met een oprecht hart en in onbegrensd vertrouwen kom ik tot U, die mij niet onverhoord zult laten heengaan.


Gij hebt het woord, dat Simeon voorzegde, met liefdfe aanvaard. geef mij de kracht om het offer van zelfbeheersing aan te nemen dat van mij gevraagd wordt in dit leven. Gij hebt in stille gehoorzaamheid, de vlucht naar Egypte en twee jaren ballingshap doorstaan. Leer mij het stille offeren in arbeid en plicht.

Gij hebt smarten verdragen bij het verlies van Uw lief Kind, dat twaalf jaren oud, te Jerusalem achter bleef. Help mij ook het beste en het liefste offeren, wanneer God dit zo verlangt.

Gij hebt Jezus ontmoet op Zijn kruisweg, om met Hem de lijdensweg te gaan. Verwerf mij de genade om, samen met Jezus en U, de waarde van lijden en kruis te leren kennen,

Gij hebt als de sterke vrouw gestaan onder het kruis waaraan Uw Zoon te sterven hing. O, bedrukte Moeder, geef mij van Uw offerkracht om staande te blijven in bekoringen en verleiding.

Gij hebt bij de kruisafneming van Jezus het mismaakte en verscheurde lichaam van Uw Zoon op Uw schoot ontvangen. Leer mij berusten in het offer, zonder te klagen en zonder ontevredenheid.

Gij waart aanwezig bij de begrafenis van Uw Kind en ging mee in de lijkstoet. Moge ook ik trouw zijn aan Jezus in leven en bij sterven, om de vreugde des Hemels te kunnen binnengaan.

Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten