zondag 18 oktober 2009

Wereldmissiedag - 29e zondag door het jaar - 18 oktober 2009

Barmhartige God,

Wij zijn van U, am en rijk, gering en voornaam. Help mij om in beweging te komen, om met hart en ziel in Uw dienst te staan, om mij opgenomen te weten in Uw gemeenschap wereldwijd en over alle grenzen heen: Uw Rijk op aarde.
Amen.

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. (Mc 10: 43)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten