zondag 28 juni 2009

Uitblinken in Liefde - 13e zondag door het jaar - 27 juni 2009

Goede God,
Hier ben ik God.
Bij U wil ik thuis zijn, bij U wil ik wonen. Genees mij, zuiver mij, neem alles wat mij van U afhoudt weg. Geef dat ik U mag ontmoeten, elke dag weer, in de stralen van de zon, in de glimlach van een mens, in het kind dat speelt, in het gelaat van de ander.
Amen.

U blinkt in alles uit:
In geloof,
in kennis en welsprekendheid,
in inzet op elk gebied,
in de liefde die wij in u hebben gewekt (2 kor 8,7)

maandag 22 juni 2009

Uw Woord als richtingwijzer - 12e zondag door het jaar - 21 juni 2009

Goede God,

Met vertrouwen ga ik mijn weg door het leven, met Uw Woord als richtingwijzer, wetend dat U met mij meegaat, God, wat goed! Blijf begaan met al Uw mensen, maak Uw aarde tot een hemel, waar geen angst meer is, waar dood niet meer heerst.
Amen.

Wat ons drijft is de liefde van Christus
[2 Korintintiërs 5, 14]

zaterdag 6 juni 2009

Heilige Drie-eenheid - 6 juni 2009

God van Liefde,
Zo vaak verlang ik naar geborgenheid, veiligheid, liefde. Toch laat ik mij er steeds weer van afhouden die bij U te zoeken. Open mijn hart, raak mij aan, maak mij ontvankelijk voor Uw geest van liefde en barmhartigheid. Opdat ik mij veilig weet bij U, mijn God.
Amen.

God heeft vele namen:

Vader - Zoon - Geest
Bron - Licht - Leven - Weg
Waarheid - Eeuwige
Onzienlijke - Aanwezige
Vriend - Grond van bestaan - Bevrijdene
Liefde - Trouwe - enige - Barmhartige
Rots _ Moeder _ Wezer _ Rechter
Verlosser - alomvertegenwoordige
Machtige - Drie-ene - Nabije - sprekende
Vredevorst - Schepper - Onbekende
IK-ZAL-ER-ZIJN - Begin en Einde - Alpha en Omega - JHWH
JIJ DIE...

GOD

vrijdag 5 juni 2009

Gebed tot O.L. Vrouwe van Smarten te Panningen (L)

Allerheiligste en krachtige Maagd Maria, Moeder van God en ook mijn Moeder, die hier uin Uwe beeltenis als de Moeder van Smarten bijzonder wordt vereerd. Die in Uw Smarten de goddelijke Verlosser altijd nabij zijt geweest, wil mij aanhoren. Met een oprecht hart en in onbegrensd vertrouwen kom ik tot U, die mij niet onverhoord zult laten heengaan.


Gij hebt het woord, dat Simeon voorzegde, met liefdfe aanvaard. geef mij de kracht om het offer van zelfbeheersing aan te nemen dat van mij gevraagd wordt in dit leven. Gij hebt in stille gehoorzaamheid, de vlucht naar Egypte en twee jaren ballingshap doorstaan. Leer mij het stille offeren in arbeid en plicht.

Gij hebt smarten verdragen bij het verlies van Uw lief Kind, dat twaalf jaren oud, te Jerusalem achter bleef. Help mij ook het beste en het liefste offeren, wanneer God dit zo verlangt.

Gij hebt Jezus ontmoet op Zijn kruisweg, om met Hem de lijdensweg te gaan. Verwerf mij de genade om, samen met Jezus en U, de waarde van lijden en kruis te leren kennen,

Gij hebt als de sterke vrouw gestaan onder het kruis waaraan Uw Zoon te sterven hing. O, bedrukte Moeder, geef mij van Uw offerkracht om staande te blijven in bekoringen en verleiding.

Gij hebt bij de kruisafneming van Jezus het mismaakte en verscheurde lichaam van Uw Zoon op Uw schoot ontvangen. Leer mij berusten in het offer, zonder te klagen en zonder ontevredenheid.

Gij waart aanwezig bij de begrafenis van Uw Kind en ging mee in de lijkstoet. Moge ook ik trouw zijn aan Jezus in leven en bij sterven, om de vreugde des Hemels te kunnen binnengaan.

Amen.

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Op Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing) gedenkt de Kerk de zeven smarten van Maria:

1.De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus
2.De vlucht naar Egypte
3.Het zoek raken van Jezus in de Tempel
4.Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
5.Maria staat onder Jezus' kruis (zie Stabat Mater)
6.Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafname (zie piëta)
7.Jezus wordt begraven

Deze gedenkdag heeft een eigen sequens, het Stabat Mater

Onze-Lieve-Vrouw van Smarten is de patrones van Slowakije, de staat Mississippi en Mola di Bari in Italië.

In de iconografie wordt Onze-Lieve-Vrouw van zeven Smarten afgebeeld als een vrouw van wie het hart doorstoken is met zeven zwaarden. In Vlaanderen is ze ook bekend als Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën; in Spanje als Maria Santissima Dolorosa.

Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie
d.d. 5-06-2009

Deel van de serie over Maria
Ook bekend als "Heilige Maagd" of "Moeder Gods"
moeder van Jezus

Trefwoorden:
Theologie
Mariologie

Belangrijke Feesten
Maria Moeder van God
Maria Lichtmis
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Maria Boodschap
Maria Visitatie(ook wel: Maria Middelares)
Onbevlekt Hart van Maria
Maria van de berg Karmel
Maria Tenhemelopneming
Maria Koningin
Maria Geboorte
Heilige Naam van Maria
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten
Maria van de rozenkrans
Opdracht van Maria in de tempel
Maria Onbevlekte Ontvangenis

Maria in de kunst
Piëta
Staakmadonna

Belangrijke bedevaartsoorden
Lourdes · Fatima
Scherpenheuvel
Banneux · Beauraing
Heede · Kevelaer
Altötting · Einsiedeln
Walsingham · Knock
Loreto · Montserrat (abdij)
Sevilla · Tinos · Athos
Mexico-stad · Medjugorje
Bedevaartsoorden in België
Banneux · Beauraing
Oostakker · Scherpenheuvel
Gaverland

Bedevaartsoorden in Nederland
De Sterre der Zee · De Zoete Moeder
Handel · De Vrouwe van alle Volkeren
De Vreugderijke · Sittard · Heiloo · Uden
Ommel · Thorn · Schalkhaar
Oud-Zevenaar · Bolsward
Leeuwarden · Haastrecht
Roermond · Echt· Warfhuizen
Haarlem · IJsselstein
Meerveldhoven · Aarle-Rixtel

Maria in Latijns-Amerika

Verwante Artikelen
Christendom
Lijst van christelijke heiligen