vrijdag 10 april 2009

God, Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten? - Goede Vrijdag - 10 maart 2009 (lector)

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt,
Ik roep het 's nachts en Gij laat mij maar roepen.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Onze vaderen hadden vertrouwn in U,
Vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Zij riepen om U, en Gij waart hun uitkomst
En nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm
Gehoond door de mense, veracht door de buurt.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Ik ben bespottelijk in aller ogen,
Iedereen lacht me hoofdschduden uit.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Hij zocht het bij God, laat Die hem dan redden,
Laat god hem bevijrden, Die houdt toch van hem.
Amen.

10/4/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten