woensdag 29 april 2009

Dankgebed van Jezus (Mattheus 11, 25) - 29 april 2009 (H. Catherina van Siena)

25 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

29/4/2009 - Posted in Dagelijkse gebeden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten