zaterdag 11 juli 2009

Apostolaat voor God - 15e zondag door het jaar 12 juli 2009

Goede God,
Ik dank U voor het Woord dat U in mijn hart hebt gelegd. Geef mij de moed Uw Woord uit te dragen. Geef dat ik in spreken en handelen Uw Woord zichtbaar maak en zo getuige ben van Uw liefde.
Amen.

Mc 6,7: Hij riep de twaalf bij zich
en zond hen twee aan twee uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten