donderdag 16 juli 2009

Gebed voor Geestelijke Communie (Heilige Alfonsus)

Mijn Jezus,
Ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegen¬woordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen.
Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U,
tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart,
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe, dat ik mij nog ooit van U scheiden.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten