woensdag 29 april 2009

Dankgebed van Jezus (Mattheus 11, 25) - 29 april 2009 (H. Catherina van Siena)

25 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

29/4/2009 - Posted in Dagelijkse gebeden

zondag 26 april 2009

Eerst geloven dan zien - 3e zondag van Pasen - 24 april 2009

Goede God,
De weg van Uw Zoon is onbegrijpelijk. Zoveel lijden en zoveel liefde. Blijf in mijn leven dichtbij, opdat ik staande blijf en liefde geef aan mijn naasten.
Amen.

Kijk naar mijn handen en voeten,
Ik ben het zelf! (Lucas 24, 28)

26/4/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden

maandag 13 april 2009

De Heer is verrezen, Alleluja - Pasen - 12 april 2009

Trouwe God,
Zie mij hier, Uw mensenkind. Leg Uw woord in mijn hart. Vervul mij van Uw leven en maak mij tot getuige van het goede nieuws dat Jezus leeft.
Amen.

13/4/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden

Een nieuw leven - 2e Paasdag - 13 april 2009 (Chanterelle Liessel)

Dona Nobis Pacem
Laat ieders leven vol vrede zijn.
Waarom doen wij elkaar soms pijn.
Laten we stoppen met dat geweld.
Alleen de wereldvrede telt.

13/4/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden

vrijdag 10 april 2009

God, Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten? - Goede Vrijdag - 10 maart 2009 (lector)

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt,
Ik roep het 's nachts en Gij laat mij maar roepen.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Onze vaderen hadden vertrouwn in U,
Vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Zij riepen om U, en Gij waart hun uitkomst
En nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Ik ben geen mens meer, ik ben een worm
Gehoond door de mense, veracht door de buurt.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Ik ben bespottelijk in aller ogen,
Iedereen lacht me hoofdschduden uit.

Mijn God, waarom heb Gij mij verlaten?
Hij zocht het bij God, laat Die hem dan redden,
Laat god hem bevijrden, Die houdt toch van hem.
Amen.

10/4/2009 - Posted in Wekelijkse gebeden