vrijdag 7 augustus 2009

Geloofsbelijdenis / Credo (L)

Ondanks de naam is deze geloofsbelijdenis niet afkomstig van de apostelen. De juiste datering is onzeker. Waarschijnlijk vindt ze haar oorsprong in de eerste of tweede eeuw na Christus. Een van de vroegst bekende aanzetten voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Irenaeus (overleden circa 200).

(1) Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.
(2) En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
(3) die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
(4) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;
(5) die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
(6) die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
(7) vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
(8) Ik geloof in de Heilige Geest,
(9) de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,
(10) de vergiffenis van de zonden,
(11) de verrijzenis van het lichaam,
(12) en het eeuwig leven.
Amen.

[Te bidden tijdens de heilige mis en rozenkrans]

De latijnse versie: Credo

(1) Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
(2) Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum:
(3) qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
(4) passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,
(5) descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,
(6) ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
(7) inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
(8) Credo in Spiritum Sanctum,
(9) sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,
(10) remissionem peccatorum,
(11) carnis resurrectionem,
(12) vitam aeternam.
Amen.

Vergelijk met het Credo van Nicea (anno 325)

(1) Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
(2) Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.
(3) Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
(4) Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
(5) Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
(6) Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
(7) Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
(8) Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
(9) Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
(10)Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
(11) Et expecto resurrectionem mortuorum,
(12) Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten