dinsdag 25 augustus 2009

Ik groet U, Maria - Gebed van de Heilige Cyrillus van Alexandrië

Ik groet U, Maria, Moeder van God,
geëerd en waardevol bezit van het heelal,
licht dat nooit uitdooft,
Gij, uit wie de zon van de gerechtigheid geboren is,
scepter van de waarheid, onverwoestbare tempel.
Ik groet U, Maria,
verblijf van Hem, die geen enkele plaats bevat,
Gij die een korenaar hebt laten groeien
die nooit zal verwelken.

Door U hebben de herders God verheerlijkt,
door U werd gezegend, in het Evangelie,
Hij die komt in de naam des Heren.
Door U wordt de Drievuldigheid verheerlijkt,
door U wordt het kruis aanbeden over het hele universum.
Door U jubelen de hemelen,
door U werd de vervallen mensheid van de zonde hersteld.
Door U heeft de hele wereld eindelijk de Waarheid gekend.
Door U werden kerken opgericht over heel de aarde.
Door U heeft de eniggeboren Zoon van God

Zijn licht doen schitteren
op hen die in de duisternis waren,
gezeten in de schaduw van de dood.
Door U hebben de apostelen
het heil aan de naties kunnen melden.

Hoe kunnen wij waardig Uw lof bezingen,
O, Moeder van God,
door wie de hele aarde opspringt van vreugde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten