vrijdag 7 augustus 2009

Wees gegroet Maria (Ave Maria)

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria Moeder van god, bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Latijnse tekst:

AVE Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

1 opmerking: